Engelli Öğrenci Birimi elemanlarından Doç.Dr. Papatya Karakurt ve Doç.Dr. Hayrunnisa Özdemir  Anadolu Üniversitesi’nin 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlediği 10.  Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı’na “ENGELLİLERE YÖNELİK SAĞLIK ALANINDAKİ ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR” adlı poster bildiri ile katıldılar.